Grond, Sloop, Straat en Grondverzet

Starink Tuinwerk en Grondverzet is uw partner voor nagenoeg alle soorten grondverzet.

Grondwerk is een erg breed begrip. Voorafgaand aan nagenoeg alle projecten binnen de bouw of die daar mee samen hangen vindt grondverzet plaats. Denk hierbij aan afgraven voor de bestrating, grondwerk voor nieuwbouw bedrijven terrein of afwerken van taluds  

Maar ook geulen graven voor elektra,  riolering, vijver of leiding van beregening hoort onder grondverzet.

Visit Us On Facebook